Điện tử cho người mới bắt đầu - Phần 5
Hotline : 03.6666.1219
Showroom:SN14 - Ngõ 83 Đ.Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

Điện tử cho người mới bắt đầu - Phần 5

24. Hướng dẫn nguyên lý nối bàn phím PS2 Keyboard


25. Nguyên lý nối EEPROM sử dụng I2C26. Nguyên lý nối PS2 DualShock Controller, mạch SPI


27. Nguyên lý mạch mở rộng thêm chân port sử dụng I2C


28. Nguyên lý nối mạch dịch thanh ghi sử dụng 74HC595


29. Nguyên lý sử dụng cảm biến đo khoảng cách Sharp GP2Y0A21, MCP4161, DAC MCP4921


Còn nữa...

Theo linhkienst

No comments:

Post a Comment